Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλούνται όλα τα μέλη που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα Ελληνικών χορών στο Χαϊδάρι, να περάσουν από το Πολιτιστικό  κέντρο ( Ρίμινι 34 ) να συμπληρώσουν το δελτίο εγγραφής, ώστε να μπορέσουν να διαμορφωθούν τα τμήματα σωστά από την αρχή. Ήδη κάποια τμήματα έχουν ξεκινήσει.
Η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την αρχή σημαίνει ότι όταν θα έρθετε δεν θα ακολουθήσετε το τμήμα που ήσασταν για παράδειγμα πέρυσι , γιατί αυτά θα έχουν διαμορφωθεί με τις φετινές αιτήσεις.
Ιδιαίτερα για το τμήμα εμφανίσεων η μη εγγραφή των μελών από την αρχή σημαίνει ότι δεν θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο τμήμα .

ΚΑΛΗ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ