Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Χορευτικές περιστάσεις στην Κω.

Στα πλαίσια των θεμάτων γύρω από τον παραδοσιακό πολιτισμό, ο σύλλογος ΧΟΡΟΚΩΣ, με υπεύθυνο τον επικεφαλής του Πέτρο Μαστόρο, διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο (24-25 Νοεμβρίου) διδασκαλίας παραδοσιακών χορών από όλη την Ελλάδα με εισηγητή τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, μουσικό και ερευνητή κ. Γεώργιο Λαζάρου.

Με αφορμή την πρόσκληση του από το Σύλλογο , τα παιδιά που συμμετέχουν στα πολιτιστικά προγράμματα του Γυμνασίου Αντιμάχειας, “Χοροδιδασκαλείο”(Υπεύθυνος προγράμματος: Πέτρος Μαστόρος), “Από μηχανής … Τέχνη”(Υπεύθυνη προγράμματος: Θεοχάρη Ζωή) και “Ήχος και Φως”(Υπεύθυνος προγράμματος: Άκις Κλειδόπουλος), είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να πάρουν συνέντευξη από τον κ. Λαζάρου το Σάββατο πρωί στην αίθουσα χορού στην Αντιμάχεια . Οι ερωτήσεις αφορούσαν τη θέση του δασκάλου σε θέματα γύρω από τη διδασκαλία του χορού. Επίσης, ζήτησαν τη γνώμη του για το αν είναι σκόπιμο να ξεκινά η εκμάθηση πρώτα από τους τοπικούς χορούς και μετά να επεκτείνεται σε χορούς άλλων περιοχών. Τέλος, ζήτησαν τις συμβουλές του για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται μια λαογραφική έρευνα. Η συνάντηση έκλεισε με τοπικούς χορούς στο προαύλιο του Παραδοσιακού Σπιτιού της Αντιμάχειας.