Κάρπαθος, Βουρκούντα 28-29 Αυγούστου 2018. Όταν ο χορός ανεβαίνει.

Σχόλια